2016, 16 Desembre.

«La Renaixença, la descoberta científica dels monuments i la seva restauració». Conferència a les “Jornades: Patrimoni neomedieval”, organitzades pel Monestir de Pedralbes en col·laboració amb el Màster d’Anàlisi i Gestió del Patrimoni Artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

2007-2008.

Assistència al curs “La funció de la Marca en els Plans de Comunicació de les Organitzacions”. Diputació de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

2002, 24 Juliol.

Ponente en la taula rodona de la “23ª Conferència de l’Associació Internacional d’Estudis en Comunicació Social”. Institut de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

1983.

Participació en el “Seminari d’intercanvi d’experiències sobre el tractament de la llengua catalana a l’escola”. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona

2007, 27 Novembre- 2008, 4 Març.

Certificat d’assistència al curs «La funció de la Marca en els Plans de Comunicació de les Organitzacions». Organitzat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

1982.

Mestra de Català. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.