1986, 22 Setembre.

Tècnic Superior en Lletres, Administració Especial, per Concurs Oposició. Diputació de Barcelona (22 de setembre de 1986).

1985, 7 Gener.

Tècnic Superior en Lletres, amb caràcter interí, per Prova Oposició. Diputació de Barcelona.