1995, Desembre.

Participació en el muntatge museogràfic de l’església de Santa Maria del Castell de Castelldefels.