2007, 3-5 Desembre.

Assistent i ponent a les “Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques”. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

1983.

Membre fundador de la «Revista Escolar Els Horts», de caire pedagògic, editada per l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Pública Els Horts.