1985, Octubre.

“Jornades sobre protecció i revalorització del patrimoni industrial”. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona.