1983.

Membre fundador de la «Revista Escolar Els Horts», de caire pedagògic, editada per l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Pública Els Horts.

1981.

Certificat d’Aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.