2001, 29 Setembre.

Presentació del treball “La recerca històrica (documental i constructiva) del canal Industrial de Manlleu”. Raquel Lacuesta Contreras, Jordi Amigó i Anna Micaló. Ajuntament de Manlleu. Manlleu.

1985, Octubre.

“Jornades sobre protecció i revalorització del patrimoni industrial”. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona.