1987- ..

Membre de diversos Tribunals d’Oposició de la Diputació de Barcelona, en temes de Biblioteconomia, Documentació, Història i Història de l’Art.

1986, 22 Setembre.

Tècnic Superior en Lletres, Administració Especial, per Concurs Oposició. Diputació de Barcelona (22 de setembre de 1986).

1985, 7 Gener.

Tècnic Superior en Lletres, amb caràcter interí, per Prova Oposició. Diputació de Barcelona.

1980, Gener.

Professora ´d’Educació General Bàsica, per Concurs-Oposició. Ministeri d’Educació.