2014, 14 Octubre.

Conferència “L’antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un edifici singular en una Barcelona neoclàssica”. 250è Aniversari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona.

2000, 10-12 Juliol.

Organitzadora i participant amb la ponència «Intervencions en el patrimoni arquitectònic català (entre el neoclassicisme i el neomedievalisme)», en les “II Jornades Martinellianes: Restauracions i transformacions del patrimoni arquitectònic català (segle XIX)”. Universitat Catalana d’Estiu. El Pinell de Brai.