1986, 12-16 Maig.

Participació en el col·loqui sobre “Las obras públicas: una nueva dimensión del patrimonio”, organitzat pel MOPU (CEHOPU) i el Consell d’Europa. Madrid, Mérida, Trujillo i Toledo.