1990, Novembre.

Participació en les “Jornades sobre Patrimoni Cultural i Mecenatge”. Universitat de Barcelona. Edifici de Llotja. Barcelona.