1985, Novembre.

Exposició “Diputació de Barcelona: setanta anys de catalogació i conservació de monuments”. Museo Arqueológico de Madrid.