2007, 13 Juliol.

Assistència a la jornada tècnica “La Llei del Sòl: nou marc jurídic per a l’urbanisme municipal”. Diputació de Barcelona. Barcelona.

1991, Agost.

Assistència i ponent en el seminari “Las competencias autonómicas en materia de Patrimonio Cultural y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley del Patrimonio”. Palacio de Spínola. Teguise (Lanzarote).