1984.

Cursets sobre “Aproximació a la Informàtica” i “Iniciació a la programació en Informàtica per a mestres”. ICE. Universitat Politècnica de Barcelona.

1983.

Participació en el “Seminari d’intercanvi d’experiències sobre el tractament de la llengua catalana a l’escola”. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona