1984, Setembre.

III Col·loqui sobre “l’Educació i la Il·lustració a Espanya”. Departament d’Història de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.