2000, 6-29 Novembre.

Assistència al “XVI Cicle de Conferències: Iconografia profana de l’art romànic”. Institut d’estudis Catalans. Amics de l’Art Romànic. Barcelona.

1992, Maig.

Presentació de la ponència «La actuació de Jeroni Martorell al País Valencià com a arquitecte conservador de monuments nacionals de la Tercera Zona d’Espanya. Obres de Restauració» en el “Primer Congrés d’Història de l’Art Valencià”. València.

1977.

Curset de Doctorat sobre “Teoria i Mètode de la Història de l’Art”. Departament d’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

1987- ..

Membre de diversos Tribunals d’Oposició de la Diputació de Barcelona, en temes de Biblioteconomia, Documentació, Història i Història de l’Art.

1998, 20 Novembre.

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Qualificació per unanimitat: Cum laude.

1973.

Llicenciada en Historia de l’Art per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. (Títol de 1976)

1973.

Diplomada en Arqueologia de Ravenna i Art Bizantí per la Universitat de Bologna, Itàlia.