1976.

Diplomada en Arqueologia Hispànica per la Secció d’Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de Barcelona.