2000, 27 Abril.

Assistència a les “Jornades de Planificació dels Espais Fluvials”. Diputació de Barcelona. Barcelona.