1982-1983.

Directora i professora de l’Escola Pública “Els Horts”, de Barcelona.

1977-1982.

Directora i professora de l’Escola Pública “Eugeni D’Ors” de Barcelona.

1983.

Participació en el “Seminari d’intercanvi d’experiències sobre el tractament de la llengua catalana a l’escola”. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona