1967.

Professora d’E.G.B. (Magisteri). Escola Normal de Madrid (Títol de 1969).