2002, 18 Maig.

Professora del curs de doctorat “Tradición e Innovación en el arte español”, organitzat pel Departamento de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid.

2009, 29 Abril.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Francesca Tugores Truyol: “Intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mallorca (1835-1936): tutela, pèrdues i restauracions” (dir.: Catalina Cantarellas). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Universitat de les Illes Balears.

2006, 6 Juny.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Santos M. Mateos Rusillo: “La valoració, preservació i comunicació del patrimoni històric a catalunya durant el segle XX. El cas de Cornellà de Llobregat” (dir.: Francesca Español). Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

2005, 12 Juliol.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Juan Carlos Sánchez Porcel: “Els cementiris de Mallorca. Característiques generals dels seus elements” (dir.: Margarita Galceran). Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.

1987-2010.

Professora en cursos de doctorat, màster i postgrau celebrats per: Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de La Laguna (Canarias). Universitat de Barcelona. Universidad Politécnica de Granada. Universidad de Granada. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Universidad Politécnica de Sevilla. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (València). Universitat Politècnica de València. … Continue reading

1980.

Curset de Doctorat “Al voltant de la crítica teatral”. Departament d’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

1977.

Curset de Doctorat sobre “Teoria i Mètode de la Història de l’Art”. Departament d’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona.

1998, 20 Novembre.

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Qualificació per unanimitat: Cum laude.