1976.

Diplomada en Arqueologia Hispànica per la Secció d’Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de Barcelona.

1973.

Diplomada en Arqueologia de Ravenna i Art Bizantí per la Universitat de Bologna, Itàlia.