2011, Març.

Evaluació del projecte “Restauración Monumental y Desarrollismo en España 1959-1975”, de María Pilar García Cueto. Universidad de Oviedo. Convocatòria Pla Nacional i+d B 2011.

2010, 18 Juny.

Assistent a la jornada “Paisatge i Cooperació per al Desenvolupament”. Observatori del Paisatge de Catalunya. Govern de Canadà. Barcelona.