2001, 14 Desembre.

Professora del “V Màster de COPA”. ETSA de València. València.