2007, 23-24 Novembre.

Assistència al “Col·loqui Internacional Art i litúrgia a l’Occident medieval”. Amics de l’Art Romànic. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

1986, 12-16 Maig.

Participació en el col·loqui sobre “Las obras públicas: una nueva dimensión del patrimonio”, organitzat pel MOPU (CEHOPU) i el Consell d’Europa. Madrid, Mérida, Trujillo i Toledo.

1984, Setembre.

III Col·loqui sobre “l’Educació i la Il·lustració a Espanya”. Departament d’Història de l’Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona.