2011, 11-29 Juliol.

Obtenció del “Certificate English Language Studies. Elementary Level”. ATC Language and Travel. Dunluice House, Wicklow, Irlanda.

2007, 27 Novembre- 2008, 4 Març.

Certificat d’assistència al curs «La funció de la Marca en els Plans de Comunicació de les Organitzacions». Organitzat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

2003, 17-20 Juny.

Certificat d’assistència al Curs de “Power Point” organitzat per la Diputació de Barcelona.

2000, 9 Març.

Certificat d’assistència al Seminari «Conducció de Reunions» organitzat pel Servei de Planificació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona dins el seu Pla de Formació.

1998, 3 Febrer.

Certificat d’assistència al Curs «Outlook» organitzat pel Servei de Planificació Personal de la Diputació de Barcelona.

1996, 16 Desembre.

Certificat d’assistència al Curs «MS-WORD i MS-Excel» impartit per Ahemo Formació S.L. i organitzat per la Diputació de Barcelona.

1986, 12 Març.

Certificat del Cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments sobre la tasca exercida com a tècnic superior en lletres.

1985-1986.

Certificat sobre l’ocupació interina de la plaça de Tècnic Superior en Lletres del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments.

1981.

Certificat d’Aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.