1985, Octubre.

“Jornades sobre protecció i revalorització del patrimoni industrial”. Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Barcelona.

2010 – …

Sòcia de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Creada el 1979 per l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.