2004, 24 Novembre.

Assistència al curs “Els arxius militars”, organitzat per l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Barcelona.