1973.

Diplomada en Arqueologia de Ravenna i Art Bizantí per la Universitat de Bologna, Itàlia.