1977-1980.

Sòcia de l’entitat Amics de la Ciutat. Barcelona.