1992, 2 Abril.

Participació a la “Primera Jornada de Política d’Intervenció en Centres Històrics a Catalunya”, organitzada per l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya, en el marc del “III Saló de la Rehabilitació, Equipament i Manteniment (Rehabitec)”. Barcelona.