1979, Octubre.

Participant en el “Congrès del Patrimoni Històric Artístic d’ADELPHA”. Madrid.