1980 – 1989

 

1988: Estudi històrico arquitectònic sobre l’evolució constructiva de les edificacions de la Casa de Misericòrdia de Barcelona. Treball complementari de l’Informe dictamen sobre l’estat actual de la mansana de la Casa de Misericòrdia de Barcelona per al desenvolupament del Pla de 1980, «Del Liceu al Seminari». Ajuntament de Barcelona.