1990 – 1999

 

1992: Assessorament en la investigació i redacció de textos del llibre La Colònia Güell. Modernisme i Indústria. L’Aixernador Edicions. Sant Cugat del Vallès

Parc de Collserola1995: Col·laboració en la redacció del llibre-guia Parc de Collserola. Patronat Metropolità Parc de Collserola. Barcelona.

 

 

1995: Col·laboració en l’edició del mapa de la província de Barcelona Espais naturals i serveis de la Diputació de Barcelona. Diputació de Barcelona. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona.

1996: Col·laboració en l’Inventari del mobiliari i altres objectes litúrgics i ornamentals de la cripta de la Colònia Güell. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona.

Quaderns SPAL 101998: Col·laboració en la redacció de l’article “50è Aniversari del Catálogo Monumental de la Ciudad de Barcelona (1947-1997)”. A Quaderns Científics i Tècnics de Restauració Monumental 10. Diputació de Barcelona. Barcelona.

 

1999: Col·laboració en l’informe inicial L’antic monestir de Sant Tomàs de Riudeperes (Calldetenes, Osona). Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona. Barcelona.