1980 – 1989

1980: Inventario del patrimonio arquitectónico de carácter histórico-artístico. Provincia de Barcelona. Ministerio de Cultura.

1980: Membre de l’equip redactor del Catàleg de la comarca del Vallès Occidental. Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.

1980-1981: Catàleg d’Organismes, Institucions i Arxius relacionats amb el patrimoni arquitectònic català. Servei de Monuments. Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

1981: Membre de l’equip redactor del Catàleg d’edificis d’interès històrico artístic de les comarques d’Osona i Ripollès de la província de Barcelona. Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.

1981: Catàleg d’Edificis d’Interès Històric Artístic. Gerència Municipal d’Urbanisme. Ajuntament de Terrassa.

1981-1983: Membre de l’equip redactor encarregat previ concurs del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Manresa. Ajuntament de Manresa.

1983-1985: Catàleg i Pla Especial del Patrimoni Històrico Arquitectònic i Ambiental de Manresa. Ajuntament de Manresa.

1987-1990: Direcció de l’Inventari d’Immobles d’Interès Arquitectònic de Propietat Municipal. SPAL. Diputació de Barcelona.