2010 – …

 

2016 (en premsa): “Carlos Flores Marini i la passió pels monuments”. Butlletí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.. Institut d’Estudis Catalans.

2016 (en premsa): “Arquitectura industrial catalana en el darrer quart del segle XIX i primer quart del segle XX”. Catalan Historical Review. Nº10. Institut d’Estudis Catalans.

Mirmanda 10-112016, Octubre: “Els Cellers Cooperatius, referents de la Catalunya vitivinícola”. Mirmanda. Revista de Cultura. Nº10-11: 34-39pp.

 

 

 

 

2016, Abril: “Enric Sagnier i l’estètica de la ciutat”. Butlletí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. XXIX (2015). 249-258 pp.

2016, Juny: “Ferdinandus Serra Sala, escultor, esgrafiador y restaurador de monumentos (Barcelona, 1905-1988)”. Papeles del Partal. Nº8. Academia del Partal. 125-142pp.

2016, Gener-Març: “El primer habitatge del Dr. Santiago Ramon y Cajal a Barcelona”. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.. Vol. 31. Nº1: 30-34pp.

2015, Maig: “Los valores patrimoniales del cementerio histórico de Sant Nicolau de Sabadell”. Papeles del Partal. Revista de Restauración Monumental. Nº 7. Academia del Partal. 161-186 pp.

2015, Maig: “La historia de la arquitectura catalana explicada por arquitectos”. Papeles del Partal. Revista de Restauración Monumental. Nº 7. Academia del Partal. 13-33 pp.

2015: “Presentació de Leopoldo Gil i Cornet”. Butlletí Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. XXVIII (2014). 255-257 pp.

2014, Oct-Des: “L’antic Col·legi de Cirurgia de Barcelona. Un edifici singular en una Barcelona neoclàssica”. Revista de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Vol. 29. Nº4. 148-158 i 178 pp.

n6_portada2014, Maig: “La ermita de Santa Maria de Salas, de Viladecans (Barcelona). Recuperación e interpretación de las pinturas murales”Papeles del Partal. Revista de Restauración Monumental. Nº6. Academia del Partal. 157-184 pp.

2014, Maig: “Un siglo de restauración monumental en Cataluña. Evolución de las Ideas”.Papeles del Partal. Revista de Restauración Monumental. Nº6. Academia del Partal. 37-53 pp.

 

 


L'Erol_1222014:
“L’obra de la Mancomunitat al Berguedà”. L’Erol. Revista Cultural del Berguedà. Dossier La Conservació de monuments al berguedà a traves de la Mancomunitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Nº122: 37-45 pp.

 

 

 

 

Portada-401_portada_revista_petita2014, Maig: “A Propòsit de les Reconstruccions de Monuments”. L’ Avenç: Revista de història i cultura. Nº401: 4-7pp.

 

 

 


2014, Febrer:
 “Jeroni Martorell, Arquitecte de l’Administració Pública“. Plecs d’Història Local. Suplement Gratüit de la Revista L’Avenc. Nº 152.

PapelesdelPartal_2012

2012, Maig: “Investigación y catalogación a pesar de la crisis. El barrio del Rec de Igualada (Barcelona)”. Papeles del Partal. Revista de Restauración Monumental. Academia del Partal. Nº 5: 137-178 pp.

 

 

 

L'Erol 1032010: “Noves dades sobre l’església de Sant Quirze de Pedret (Cercs)“. L’EROL. Revista del Berguedà. Nº 103.

 

 

 

 

L'Erol 1042010, Juny: “Restauracions de l’església de Sant Pere de Madrona entre els segles XVIII i XX“. L’EROL. Revista del Berguedà. Nº104.

 

 

 

2010: “El Repertori Iconogràfic de l’Art Espanyol”. Revista de Catalunya, núm. 261. Barcelona.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia 692010: “Presentació del llibre «Josep Danés i Torras. Noucentisme i regionalisme arquitectònics, de Joaquim M. Puigvert i Sol໓. Treballs de la Societat Catalana de Geografia. Nº69. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

 

 

 

 

Monografies del Montseny 252010, Juliol: “El jaciment del Montgròs: difusió i conservació. Dins Les muralles del Montgròs”. El Brull. Monografies del Montseny. Nº25. Barcelona.