2010 – …

 

2016 (en premsa): “La época modernista, una suma de lenguajes arquitectónicos”. A Congreso Internacional El Modernismo en el Arco Mediterráneo. CIMAM 2016. Cartagena 19-19 Noviembre Facultat de Ciències de l’Empresa. Universitat Politècnica de Cartagena. Cartagena.

2015 (en premsa): “El complex arquitectònic de la Conreria de Montalegre”. AXXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre, 1415-2015. La provincia cartoixana de Catalunya. Barcelona, 29-31 d’Octubre i 1er de novembre de 2015. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Tiana.

2015 (en premsa): “Mapa d’arquitectura i elements urbans noucentistes”. A Actes del I Simposi Internacional sobre el Noucentisme 2014. Barcelona i Sitges. Consorci del Patrimoni de Sitges. Diputació de Barcelona.

2015: “Study and Preservation of a Fresquera”. A Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future. Proceedings of the International Conference on Vernacular Heritage. Sustainability and Earthen Architecture. Valencia. Spain. 11-13 September 2014. C. Mileto. F. Vegas. L. García & V. Cristini (Eds.). CRC Press/Balkema. Taylor & Francis Group. London UK. Vol I: 321-326 pp.

2014: “Un segle de restauració monumental a Catalunya. Evolució de les idees”. A XIV Reunió Tècnica de Conservació i Restauració. La conservació arquitectònica, un treball en equip. Museu Nacional d’Art de Catalunya. Barcelona, 3 i 4 de Novembre de 2014. CRAC, Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya.

2012 (en premsa): “El Servicio de Monumentos de la Diputación de Barcelona desde 1981”. A “Actas de la IV Bienal de Restauración Monumental: 25 años de restauración monumental. 22 al 25 de enero de 2009”. Fundación Caja de Madrid. Madrid.