1970 – 1979

 

1974: César Martinell i Brunet, arquitecto, teórico e historiador del arte. Tesi de Llicenciatura. Universitat de Barcelona.

1975: El arquitecto Cristóbal Cascante Colom (1851-1889). Arxiu Històric del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

1976: Antecedents històrics. La protecció del patrimoni català durant la Mancomunitat i la Generalitat. SERPPAC.

1976: Memòria sobre les Cooperatives Agràries de Cèsar Martinell. Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona.

1977: Estudio documental sobre el arquitecto noucentista Josep Francesc Ràfols y su entorno. Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

1977: Historia de la protección del patrimonio arquitectónico en Cataluña. Pasado, presente, futuro. Col·legi Oficial d’Aparelladors de Barcelona.

1977: La protecció del patrimoni arquitectònic. Projecte de Resolucions de l’Àmbit d’Arquitectura del Congrés de Cultura Catalana.

1976-1978: Treball d’investigació sobre l’arquitectura noucentista, amb el corresponent buidatge de les revistes tècniques i literàries de l’època. Arxiu històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.