2000 – 2009

 

2000: “Restaurar la arquitectura modernista. La aportación del historiador del arte”. En Actas del Congreso Nacional Arquitectura y Modernismo: del Historicismo a la Modernidad. Melilla, Abril 1997. Universidad de Granada. Melilla.

2000: “La Diputació de Barcelona i l’actuació en el patrimoni arquitectònic: una metodologia programada”. En Actes de les Primeres Jornades d’Estudi del Patrimoni del Baix LlobregatCornellà de Llobregat, Març 1998. Consell Comarcal del Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat.

Dos decadas cultura artistica franquismo 1936 19562001: “La restauración monumental en Cataluña durante la guerra civil y la posguerra. Las propuestas de Jeroni Martorell, Eduard Junyent y Camil Pallàs”. A Actas del Congreso Dos décadas de cultura artística en el Franquismo (1936-1956). Universidad de Granada. Granada.

 

 

 

Cesar Martinell i la seva època2001: “Arquitectura urbana i residencial de Cèsar Martinell”. En Actes de les Jornades Martinellianes Cèsar Martinell i la Seva Època. Fundació Universitat Catalana d’Estiu. Diputación de Tarragona. Tarragona.

 

 

 

Puig i Cadafalch i la Catalunya Contemporània2003: “Puig i Cadafalch, la intervenció en els monuments i la seva influència a Catalunya”. En Jornades Científiques de l’Institut d’Estudis Catalans: Puig i Cadafalch i la Catalunya Contemporània. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

 

 

 

Provincia Cartoixana de Catalunya2006: “La recuperació del castell-cartoixa de Vallparadís per la Diputació de Barcelona (Terrassa, 1942-1966)”. En La Provincia Cartoixana de Catalunya: la Cartoixa de Montalegre. Actes del Congrés Internacional sobre la Cartoixa. Analecta Cartusiana Nº 229. SPAL. Diputación de Barcelona. Barcelona.

 

 

 

Accesibilidad y Patrimonio2007: “El acceso a los monumentos, sin condicionantes. Ejemplos de realizaciones de la Diputación de Barcelona”. En Accesibilidad y patrimonio. Yacimientos arqueológicos, cascos históricos, jardines y monumentos. Actas. Junta de Castilla y León. Valladolid.

 

 

 

Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques2007: “Revistes científiques de l’Administració Local. Les col·leccions del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona“. En Primeres Jornades Catalanes de Revistes Científiques. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona.

 

 

 

III Bienal Restauración Monumental2008: “Presencia o ausencia del concepto des-restauración en la legislación catalana”. En Actas de la III Bienal de Restauración Monumental: Sobre la des-Restauración. Sevilla. Academia del Partal. Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Sevilla.

 

 

 

El paper de l'IEC en la història de l'art en la restauració de monuments medievals a Catalunya i Europa2009: “La tasca de coneixement i restauració del patrimoni monumental català feta pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments sota l’empenta de l’Institut d’Estudis Catalans”. En 1907: el paper de l’IEC en la història de l’art i en la restauració de monuments medievals a Catalunya i Europa. Commemoració del centenari de l’Institut d’Estudis Catalans. Servei del Patrimoni Arquitectònic Local. Diputación de Barcelona. Barcelona.