2009, 29 Abril.

Miembro del Tribunal de Tesis doctoral de Francesca Tugores Truyol: “Intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mallorca (1835-1936): tutela, pèrdues i restauracions” [Intervención en el patrimonio arquitectónico en Mallorca (1835-1936): titela, pérdidas y restauraciones] (dir.: Catalina Cantarellas). Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes. Universitat de les Illes … Continue reading

2006, 6 Junio.

Miembro del Tribunal de Tesis doctoral de Santos M. Mateos Rusillo: “La valoració, preservació i comunicació del patrimoni històric a Catalunya durant el segle XX. El cas de Cornellà de Llobregat” [La valoración, preservación y comunicación del patrimonio histórico en Catalunya durante el siglo XX. El caso de Cornellà de … Continue reading

2005, 12 Julio.

Miembro del Tribunal de Tesis doctoral de Juan Carlos Sánchez Porcel: “Els cementiris de Mallorca. Característiques generals dels seus elements” [Los Cementerios de Mallorca. Características generales de sus elementos] ](dir.: Margarita Galceran). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.