2009, 29 Abril.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Francesca Tugores Truyol: “Intervenció en el patrimoni arquitectònic a Mallorca (1835-1936): tutela, pèrdues i restauracions” (dir.: Catalina Cantarellas). Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Universitat de les Illes Balears.

2006, 6 Juny.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Santos M. Mateos Rusillo: “La valoració, preservació i comunicació del patrimoni històric a catalunya durant el segle XX. El cas de Cornellà de Llobregat” (dir.: Francesca Español). Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona.

2005, 12 Juliol.

Membre del Tribunal de Tesi doctoral de Juan Carlos Sánchez Porcel: “Els cementiris de Mallorca. Característiques generals dels seus elements” (dir.: Margarita Galceran). Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya.