1998, 20 Novembre.

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Qualificació per unanimitat: Cum laude.

1987.

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (Títol de 1988).

1982.

Mestra de Català. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1981.

Certificat d’Aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

1976.

Diplomada en Arqueologia Hispànica per la Secció d’Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de Barcelona.

1974, Juliol.

Grau de Llicenciat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona.

1973.

Llicenciada en Historia de l’Art per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. (Títol de 1976)

1973.

Diplomada en Arqueologia de Ravenna i Art Bizantí per la Universitat de Bologna, Itàlia.

1967.

Professora d’E.G.B. (Magisteri). Escola Normal de Madrid (Títol de 1969).