Manxega de l’Any 2014.

Distinció atorgada per la Casa de Castilla-La Mancha en Barcelona durant les “XXVIII Jornadas Culturales” el 13 de desembre de 2014.

Premi Estudis en l’edició dels Premis Bonaplata 1999.

Atorgat per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, com a membre de l’equip de treball de l’estudi “Inventari d’elements d’interès cultural del riu Ripoll a Sabadell”. Barcelona, març del 2000.