2015.

Membre del jurat de la segona edició del Premi Europeu de Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic AADIPA. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Agrupació d’Arquitectes a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic.

2014 – 2015.

Membre del comitè científic del CDF. coupDefouet II International Congress. Barcelona 25-28 Juny 2015, organitzat per la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació Catalunya La Pedrera.

2010 – …

Sòcia de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

2010 – …

Sòcia de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Creada el 1979 per l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

2010 – Agost 2014.

Membre dels Amics del Reial Monestir de Sant Maria de Pedralbes, amb el número de sòcia-mecenes 246.

2009-2010.

Membre del grup de treball per a la “Sistematització del planejament urbanístic. Directrius de contingut per als Catàlegs de Béns i Plans Especials de Protecció”, organitzat per la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció de l’arquitecta Clara … Continue reading

2008, 18 Octubre – …

Membre fundadora i vocal de l’Associació d’Amics de Sant Miquel de Cruïlles. Frederic-Pau Verrié, president i Montserrat Pagés, secretària Girona.

2004-2005.

Membre de la Comissió d’Assessors de la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, formada per a l’elaboració del Document Marc per al Pla Director del recinte arquitectònic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

1999-2001.

Membre del Jurat de les edicions del Premi d’Arquitectura Cèsar Martinell.

1998 – …

Membre dels Amics del Museu Arxiu Tomàs Balvey – Casal Dr. Daurella de Cardedeu.

1997- ..

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), COAC. Demarcació de Barcelona.

1996- ..

Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. A partir de 2006: Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Catalogació i Difusió.

1996-1997.

Membre del grup de treball per a l’estudi de la sismicitat a partir de les traces en el patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya.

1995- ..

Membre Actiu del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), en su sede en España.

1995-2001.

Membre del Jurat de les edicions anuals dels Premis de la Diputació de Barcelona de Promoció de l’Accessibilitat en els municipis.

1992-2003.

Professora-col·laboradora honorària del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Universidad Politécnica de Sevilla.

1992-1994.

Membre de l’equip restaurador de la Casa Milà, de Barcelona, per encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya.

1992, 19 Noviembre- ..

Membre fundador i Secretària de l’Academia del Partal (Asociación Libre de Profesionales de la Restauración). Creada a Barcelona, el 19 de novembre.

1991.

Membre de l’equip encarregat de la revisió del catàleg d’edificis històrico artístics de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

1990- ..

Coordinadora general dels Simposis celebrats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona sobre l’actuació en el patrimoni edificat.

1990- ..

Membre de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.

1990.

Membre del Jurat del II Premi d’Arquitectura «Joan Sardà i Margarit», atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Reus i Comarques. Reus.

1987- ..

Membre de diversos Tribunals d’Oposició de la Diputació de Barcelona, en temes de Biblioteconomia, Documentació, Història i Història de l’Art.

1987, Enero- ..

Cap del Negociat de Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.

1985- ..

Responsable de la redacció i edició de les publicacions programades pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, així com del Fons Documental, de les exposicions i altres activitats de divulgació.

1983.

Membre fundador de la «Revista Escolar Els Horts», de caire pedagògic, editada per l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Pública Els Horts.

1981.

Membre de l’equip redactor del «Projecte de restauració de l’església romànica de Sant Jaume de Sesoliveres d’Igualada». Encarregat al SERPPAC per l’Ajuntament d’Igualada.

1978-1980.

Sòcia de l’entitat Unió Excursionista de Catalunya.

1977- ..

Sòcia de l’entitat Amics de l’Art Romànic des de la seva fundació.

1977-1980.

Sòcia de l’entitat Amics de la Ciutat. Barcelona.

1976-1983.

Membre fundador i Secretària Tècnica del SERPPAC (Servei per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic Català). Creat dins de l’Ambit d’Arquitectura i Disseny del Congrés de Cultura Catalana.

1976-1977.

Membre del secretariat de l’Ambit d’Arquitectura i Disseny del Congrés de Cultura Catalana.

1974-1978.

Col·laboradora de l’Arxiu Històric d’Arquitectura, Urbanisme i Disseny del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona, en temes de catalogació del patrimoni arquitectònic català i d’investigació.

1973 – …

Membre del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Col·legiada Nº 10976.

1972-1974.

Col·laboradora de la Secció Arqueològica del Museu d’Història de la Ciutat. Barcelona.