1989, Juny.

Exposició sobre el “75 aniversari de la creació del Servei de Monuments de la Diputació de Barcelona”. Casa dels Canonges, Barcelona.

1988, Desembre.

Col·laboració en el muntatge i documentació de l’exposició “No badis, patrimoni”, realitzada amb motiu del XIIè aniversari de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona. Barcelona.

1988, Novembre.

Exposició “Obra de restauració del patrimoni arquitectònic al Pirineu”, organitzada pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, amb motiu del Congrés Internacional sobre «Història dels Pirineus». Universitat de Cervera.

1986, Gener.

Exposició per a la “Commemoració de l’acabament de les obres de restauració de l’esglèsia de Sant Vicenç de Malla. Malla (Osona)”, organitzada pel Servei de Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de Barcelona.

1986, Juny.

Exposició “Diputació de Barcelona: setanta anys de catalogació i conservació de monuments”. Colegio de Arquitectos de Asturias. Antiga seu del Banco de España. Gijón (Astúries).

1986, Abril.

Exposició “Diputació de Barcelona: setanta anys de catalogació i conservació de monuments”. Sala d’exposicions del Colegio Oficial de Arquitectos de la Rioja. Logroño.

1986, Març.

Exposició “Diputació de Barcelona: setanta anys de catalogació i conservació de monuments”. Hivernacle del Parc de la Ciutadella. Barcelona.

1985, Novembre.

Exposició “Diputació de Barcelona: setanta anys de catalogació i conservació de monuments”. Museo Arqueológico de Madrid.

1984, Maig.

Col·laboració en l’exposició “El Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històrico-Arquitectònic i Ambiental de Manresa”. Sala d’exposicions municipal de Manresa.

1978, Maig.

Exposició “El patrimoni arquitectònic català” . Església de Sant Pere del Castell. Ponts (Lleida).

1977, Setembre-Octubre.

Col·laboració en l’exposició “El patrimoni arquitectònic de la Vall de Boí. Sant Climent de Taüll i Palau de la Virreina de Barcelona.

1976, Novembre.

Col·laboració en l’exposició “Els arquitectes del Camp de Tarragona”, organitzada per l’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Tarragona.

1975, Desembre.

Col·laboració en l’exposició “El patrimoni arquitectònic de Vilanova i la Geltrú”, organitzada pel Museu-Biblioteca Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú.

Premi Estudis en l’edició dels Premis Bonaplata 1999.

Atorgat per l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya, com a membre de l’equip de treball de l’estudi “Inventari d’elements d’interès cultural del riu Ripoll a Sabadell”. Barcelona, març del 2000.

2007, 27 Novembre- 2008, 4 Març.

Certificat d’assistència al curs «La funció de la Marca en els Plans de Comunicació de les Organitzacions». Organitzat per la Diputació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.

2003, 17-20 Juny.

Certificat d’assistència al Curs de “Power Point” organitzat per la Diputació de Barcelona.

2000, 9 Març.

Certificat d’assistència al Seminari «Conducció de Reunions» organitzat pel Servei de Planificació de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona dins el seu Pla de Formació.

1998, 3 Febrer.

Certificat d’assistència al Curs «Outlook» organitzat pel Servei de Planificació Personal de la Diputació de Barcelona.

1996, 16 Desembre.

Certificat d’assistència al Curs «MS-WORD i MS-Excel» impartit per Ahemo Formació S.L. i organitzat per la Diputació de Barcelona.

1996, 10 Setembre.

Nomenament com a Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

1987, Gener.

Nomenament com a Cap del Negociat de Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.

1986, 12 Març.

Certificat del Cap del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments sobre la tasca exercida com a tècnic superior en lletres.

1985-1986.

Certificat sobre l’ocupació interina de la plaça de Tècnic Superior en Lletres del Servei de Catalogació i Conservació de Monuments.

1984, 25 Gener.

Encàrrec per a la redacció del llibre 1380-1980. Sis segles de protecció del patrimoni arquitectònic català.

2010 – …

Sòcia de l’Associació d’Amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. Organisme Autònom de Patrimoni Víctor Balaguer.

2010 – …

Sòcia de l’Associació del Museu de la Ciència i la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Creada el 1979 per l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya.

2010 – Agost 2014.

Membre dels Amics del Reial Monestir de Sant Maria de Pedralbes, amb el número de sòcia-mecenes 246.

2009-2010.

Membre del grup de treball per a la “Sistematització del planejament urbanístic. Directrius de contingut per als Catàlegs de Béns i Plans Especials de Protecció”, organitzat per la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, sota la direcció de l’arquitecta Clara … Continue reading

2008, 18 Octubre – …

Membre fundadora i vocal de l’Associació d’Amics de Sant Miquel de Cruïlles. Frederic-Pau Verrié, president i Montserrat Pagés, secretària Girona.

2004-2005.

Membre de la Comissió d’Assessors de la Molt Il·lustre Administració de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, formada per a l’elaboració del Document Marc per al Pla Director del recinte arquitectònic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

1999-2001.

Membre del Jurat de les edicions del Premi d’Arquitectura Cèsar Martinell.

1998 – …

Membre dels Amics del Museu Arxiu Tomàs Balvey – Casal Dr. Daurella de Cardedeu.

1997- ..

Membre de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA), COAC. Demarcació de Barcelona.

1996- ..

Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. A partir de 2006: Cap de la Secció Tècnica d’Investigació, Catalogació i Difusió.

1996-1997.

Membre del grup de treball per a l’estudi de la sismicitat a partir de les traces en el patrimoni arquitectònic i arqueològic de Catalunya.

1995- ..

Membre Actiu del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), en su sede en España.

1995-2001.

Membre del Jurat de les edicions anuals dels Premis de la Diputació de Barcelona de Promoció de l’Accessibilitat en els municipis.

1992-2003.

Professora-col·laboradora honorària del Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Universidad Politécnica de Sevilla.

1992-1994.

Membre de l’equip restaurador de la Casa Milà, de Barcelona, per encàrrec de la Fundació Caixa de Catalunya.

1992, 19 Noviembre- ..

Membre fundador i Secretària de l’Academia del Partal (Asociación Libre de Profesionales de la Restauración). Creada a Barcelona, el 19 de novembre.

1991.

Membre de l’equip encarregat de la revisió del catàleg d’edificis històrico artístics de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.

1990- ..

Coordinadora general dels Simposis celebrats pel Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona sobre l’actuació en el patrimoni edificat.

1990- ..

Membre de la Comissió de Defensa del Patrimoni Arquitectònic del Col·legi d’Arquitectes de Barcelona.

1990.

Membre del Jurat del II Premi d’Arquitectura «Joan Sardà i Margarit», atorgat per la Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Reus i Comarques. Reus.

1987- ..

Membre de diversos Tribunals d’Oposició de la Diputació de Barcelona, en temes de Biblioteconomia, Documentació, Història i Història de l’Art.

1987, Enero- ..

Cap del Negociat de Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona.

1985- ..

Responsable de la redacció i edició de les publicacions programades pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, així com del Fons Documental, de les exposicions i altres activitats de divulgació.

1983.

Membre fundador de la «Revista Escolar Els Horts», de caire pedagògic, editada per l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola Pública Els Horts.

1981.

Membre de l’equip redactor del «Projecte de restauració de l’església romànica de Sant Jaume de Sesoliveres d’Igualada». Encarregat al SERPPAC per l’Ajuntament d’Igualada.

1978-1980.

Sòcia de l’entitat Unió Excursionista de Catalunya.

1977- ..

Sòcia de l’entitat Amics de l’Art Romànic des de la seva fundació.

1977-1980.

Sòcia de l’entitat Amics de la Ciutat. Barcelona.

1976-1983.

Membre fundador i Secretària Tècnica del SERPPAC (Servei per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic Català). Creat dins de l’Ambit d’Arquitectura i Disseny del Congrés de Cultura Catalana.

1976-1977.

Membre del secretariat de l’Ambit d’Arquitectura i Disseny del Congrés de Cultura Catalana.

1974-1978.

Col·laboradora de l’Arxiu Històric d’Arquitectura, Urbanisme i Disseny del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Barcelona, en temes de catalogació del patrimoni arquitectònic català i d’investigació.

1973 – …

Membre del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. Col·legiada Nº 10976.

1972-1974.

Col·laboradora de la Secció Arqueològica del Museu d’Història de la Ciutat. Barcelona.

1986, 22 Setembre.

Tècnic Superior en Lletres, Administració Especial, per Concurs Oposició. Diputació de Barcelona (22 de setembre de 1986).

1985, 7 Gener.

Tècnic Superior en Lletres, amb caràcter interí, per Prova Oposició. Diputació de Barcelona.

1980, Gener.

Professora ´d’Educació General Bàsica, per Concurs-Oposició. Ministeri d’Educació.

1998, 20 Novembre.

Doctora en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Qualificació per unanimitat: Cum laude.

1987.

Llicenciada en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (Títol de 1988).

1982.

Mestra de Català. ICE de la Universitat Autònoma de Barcelona.

1981.

Certificat d’Aptitud Pedagògica per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.

1976.

Diplomada en Arqueologia Hispànica per la Secció d’Arqueologia i Història Antiga de la Universitat de Barcelona.

1974, Juliol.

Grau de Llicenciat per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona.

1973.

Llicenciada en Historia de l’Art per la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. (Títol de 1976)

1973.

Diplomada en Arqueologia de Ravenna i Art Bizantí per la Universitat de Bologna, Itàlia.

1967.

Professora d’E.G.B. (Magisteri). Escola Normal de Madrid (Títol de 1969).