INICI

 

“Aquesta pàgina Web recull la meva trajectòria professional, materialitzada en estudis acadèmics, publicacions, treballs d’investigació, col·laboracions en projectes de restauració del patrimoni històric, arquitectònic i artístic, dedicació docent, conferències, exposicions etc., relacionats fonamentalment amb la història de l’arquitectura i de la restauració monumental, l’urbanisme i els catàlegs de protecció del patrimoni arquitectònic, històric i ambiental de diversos termes municipals, i altres manifestacions artístiques, tant d’èpoques passades com del present. Per mitjà de la pàgina web els interessats poden accedir amb facilitat als temes exposats.”

 

Raquel Lacuesta Contreras, 13 de febrer de 2013.